Maak je onderbuikgevoel bespreekbaar!

Hoe goed gaat het met jouw project? Onafhankelijk van alle rapportages heb je zelf vaak een duidelijk gevoel bij de ‘gezondheid’ van je project. Ondanks dat de rapportages anders zeggen, heb jij vaak al het idee dat er ‘iets’ gaande is. Naar dit ‘iets’ refereren we vaak als ons onderbuikgevoel en in veel gevallen heeft dit onderbuikgevoel vaker gelijk dan je vaak hoopt. Probleem: hoe zetten we ons onderbuikgevoel om in actie? Allereerst: maak het bespreekbaar!

Iedereen heeft een onderbuikgevoel en die is waardevol. Waardevol voor jezelf, maar ook voor het project om langzaam en geruisloos falen van projecten tijdig te kunnen signaleren en voorkomen. Ondanks dit feit benutten projecten dit gevoel op dit moment nog onvoldoende, waarbij de huidige situatie als volgt kan worden geschetst:

  1. Niet iedereen deelt graag zijn/haar gevoel of mening;
  2. Onderbuikgevoelens zijn lastig te onderbouwen: je onderbuikgevoel is per definitie subjectief en de signalen niet altijd even duidelijk;
  3. Tijd is schaars in projecten: wanneer aan de bovenstaande voorwaarden wordt voldaan is het nog de vraag of hij of zij dit op tijd meld.

Kortom, in slechts één van de geschetste categorieën heeft het project profijt van dit waardevolle onderbuikgevoel! Tijd om hier verandering in te brengen…

Vanuit onze ervaring met Project Recovery hebben we bij AT Osborne een simpele methode ontwikkeld om het onderbuikgevoel meetbaar te maken: de Project Barometer. Hiermee maken projecten hun onderbuikgevoel tastbaar en daarmee ook bespreekbaar. De methodiek achter de Project Barometer is gebaseerd op de top 10 early warning signs en geeft alle projectleden de mogelijkheid om hun perspectief (lees: onderbuikgevoel) hierop periodiek en anoniem te delen. Periodiek om de signalen op tijd bespreekbaar te maken en anoniem om iedereen een kans te bieden zijn/haar perspectief te delen zonder dit te hoeven beargumenteren.

Maak direct jouw gratis account aan om aan de slag te gaan!

‹ Terug naar het Blog