De noodzaak van het tijdig waarnemen van trends in de nasleep van Corona

De impact van de Corona maatregelen laat zich door onze hele samenleving gelden. Waar de meeste werknemers en bedrijven een nieuwe manier van werken voor nu hebben gevonden blijft de lange termijn impact van deze pandemie moeilijk te voorzien. Dit geldt ook voor de impact op projectmanagement. Hierdoor wordt de roep om vroegtijdig inzicht in trends binnen projecten nog duidelijker.  

Waar in eerste instantie de focus wordt gelegd op het in kaart brengen van de mogelijkheden om veilig te kunnen werken binnen projecten, verschuift de focus van projectmanagers steeds meer naar opgelopen vertragingen, kosten die deze vertragingen met zich meebrengen en de gevaren die een mogelijke tweede Corona-uitbraak op een project hebben. 

Door deze hectiek van het draaiende houden van het project met alle uitdagingen die de pandemie opwerpt, is het lastig expliciet stil te staan bij de ‘gezondheid’ van je project.  Echter, juist nu de harde indicatoren zoals tijd, geld en capaciteit op oranje staan is het nog belangrijker om de ‘early warning signs’ niet uit het oog te verliezen.  

In tijden van crisis is de voorspellende waarde van rapportages beperkt en geven deze onvoldoende basis om op te sturen. Daarnaast komt er meer werkdruk op projectleden. Deze extra druk kan het vertrouwen in het project of de projectdoelstelling beïnvloeden. Kortom, er komen nieuwe risico’s op projecten af, maar met name de reeds bestaande risico’s worden versterkt door de huidige omstandigheden. 

Deze waarneming sluit aan bij de visie van AT Osborne dat projecten niet in één dag falen, of door één gebeurtenisBij het terugkijken naar falende projecten zien wbijna altijd dat het een geleidelijk proces is geweest met een combinatie van verschillende incidentenProjectleden zitten bij al deze incidenten op de eerste rij en voelen eerder dan rapportages aan dat zaken scheef gaan lopen. Dit zijn specifieke onderbuikgevoelens. De Corona crisis verandert niks aan de waarde van deze onderbuikgevoelens of inzichten van projectleden. Deze crisis vraagt volgens ons juist om hier extra scherp op te zijn. Het monitoren van de zachte aspecten binnen uw project helpt hierbij.

Juist in deze complexe en precaire tijden is het in het oog houden van de gezondheid van het project een noodzaak om niet nog verder van de projectdoelen af te wijkenWe hebben de Project Barometer ontwikkeld om een gestructureerde, laagdrempelige wijze te bieden waarmee deze gezondheid in kaart wordt gebracht en hierdoor het onderbuikgevoel binnen het project meetbaar te maken. 

In de Project Barometer kunnen projectleden binnen slechts enkele minuten hun indrukken delen over zaken die goed of juist minder goed lopen binnen het project. Hierdoor wordt binnen het project, ondanks alle hectiek van deze tijd, ruimte gehouden voor de persoonlijke mening van projectleden en blijven deze aangehaakt bij het gezamenlijke doel van het project. Immers, de onderbuikgevoelens van projectleden zijn in tijden van crisis ontzettend waardevol om tijdig bij te sturen (lees ook het artikel ‘projecten falen niet in één dag’).

De Project Barometer biedt op basis van de uitkomsten handvaten om als projectteam met elkaar in gesprek te komen en samen oplossingen te zoeken. Alleen door samen te blijven werken kunnen we de uitdagingen van deze tijd het hoofd bieden. Dit samenwerken is daarmee de belangrijkste succesfactor om te voorkomen dat projecten in zwaar weer belanden. 

Wilt u meer informatie omtrent de Project Barometer of wilt u direct beginnen met het kosteloos meten van de onderbuikgevoelens binnen uw project? Kijk dan op ProjectBarometer.nl 

 

‹ Terug naar het Blog