Disclaimer

Project Barometer is een uitgave van AT Osborne B.V. Ondanks de zorg waarmee Project Barometer is samengesteld, is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld. AT Osborne B.V. kan daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie van Project Barometer en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen. Evenmin kan AT Osborne B.V. garanderen dat adviezen en strategie├źn toepasbaar zijn op elk afzonderlijk geval.

AT Osborne B.V. streeft naar permanente toegankelijkheid van Project Barometer. Niettemin behoudt AT Osborne B.V. zich het recht voor om Project Barometer zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. Eventuele aansprakelijkheid wegens schade wordt afgewezen.

Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van AT Osborne B.V. en/of de met haar verbonden vernnootschappen en ondernemingen. Eenieder die toegang heeft verkregen tot Project Barometer van AT Osborne B.V., wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande.