FAQ - Waarom is er geen optie ‘geen mening’ of ‘niet van toepassing’?

Om te voorkomen dat teamleden steeds in het midden gaan zitten met hun antwoorden, waardoor er geen significante uitkomsten komen hebben we gekozen voor een vierpunts-schaal.
De barometer laat niet toe om een vraag onbeantwoord te laten als de beheerder de betreffende vraag wel heeft aangevinkt. Dit hebben we gedaan om mensen zoveel mogelijk te bewegen een vraag wel te beantwoorden. Adviseer betreffende teamleden om in dit geval niet de extremen ‘heel goed’ of ‘heel slecht’ in te vullen, maar zo gemiddeld mogelijk. Op deze manier wordt de uitkomst van de meting zo min mogelijk beïnvloed. Eventueel kunnen ze bij de open vragen aangeven welke vragen ze op deze wijze hebben ingevuld.

‹ Terug naar de FAQ