FAQ - Wat wordt er verstaan onder ‘omgeving’ van het project?

Hier kunnen verschillende interpretaties over zijn, bijvoorbeeld ‘andere projectleden buiten jouw team waar je mee samenwerkt binnen dit project’ of juist ‘bewoners en eigenaren die hinder van het project kunnen ondervinden’. Wij raden aan om in de uitnodiging expliciet te vermelden wat voor de betreffende meting als omgeving dient te worden beschouwd.

‹ Terug naar de FAQ