FAQ - Hoe ziet het resultaat eruit?

De resultaten van de peiling zijn eenvoudig te interpreteren doordat deze volledig visueel weergegeven zijn. De resultaten van de meerkeuzevragen worden in 10 ‘early warning signs’ of thema’s weergegeven. Per thema wordt de score aangegeven.

De resultaten op de 10 verschillende early warning signs bepalen de projectstatus. Deze status geeft aan in welke fase het project zich bevindt. Het project kan zich bevinden in de fases “in control”, “systematische twijfel “, “project repair” en “out of control”. De vervolgstappen die nodig zijn om te de projectstatus naar ‘in control’ te krijgen verschillen per project en per projectstatus.

Ook worden de resultaten van de open vragen en feedback vragen weergegeven in het resultaatoverzicht. Uit deze resultaten is op te maken hoe de projectleden op de open vragen hebben gereageerd en hoe de projectleden denken over het invullen van de Project Barometer. De resultaten hier verschillen naargelang de open vragen verschillen.

Naar aanleiding van de resultaten uit de Project Barometer wordt er een suggestie gedaan voor een gespreksagenda. De meest urgente thema’s worden hier bovenaan geplaatst om hiermee direct aan de slag te gaan.

Naast de visuele resultaten geeft de resultatenpagina van de Project Barometer de mogelijkheid om de resultaten direct te printen, om notities te maken bij de verkregen resultaten, om de resultaten definitief te maken en om de resultaten te verwijderen.

‹ Terug naar de FAQ