FAQ

 • Project Barometer is een gestructureerde en laagdrempelige manier om het onderbuikgevoel binnen uw projectteam meetbaar te maken. Iedereen heeft een onderbuikgevoel en dat onderbuikgevoel is waardevol. Waardevol voor jezelf, maar ook voor het project doordat aan de hand van deze onderbuik Lees meer
 • De Project Barometer meet d.m.v. peilingen het perspectief vanuit het projectteam op de 10 belangrijkste early warning signs. Deze early warning signs helpen om de aard van mogelijke problematiek boven water te krijgen en ze bij de kern aan te pakken. Kort gezegd werkt de Project Barometer in Lees meer
 • Heel concreet levert de Project Barometer drie resultaten om het projectteam te helpen:
  1. De gespreksagenda. De uitkomsten van de Project Barometer helpen bij het creëren van een Lees meer
 • De volgende 5 stappen geven jou de mogelijkheid om beter in control te komen van jouw project. Deze stappen doorloop je zelfstandig via jouw eigen account.
  1. Maak een account aan
  2. Maak een project aan
  3. Verstuur je eerste peiling
  4. Bespreek de resultaten met Lees meer
 • Early warning signs zijn signalen waaraan je in een vroegtijdig stadium kan aflezen dat een project niet zijn projectdoelen/-succes gaat behalen. Voor een projectmanager is het zaak om zeer alert te zijn op dergelijke signalen. Deze signalen onderscheiden zich van de problemen die in audits en Lees meer
 • De Project Barometer neemt de volgende 10 early warning signs mee in zijn meting:
  1. Vertrouwen binnen het team
  2. Veiligheid om mening te uiten
  3. Sfeer binnen het team
  4. Samenwerking tussen collega's
  5. Werkdruk
  6. Ruimte en aandacht voor Lees meer
 • De early warning indicators zijn tot stand gekomen door empirisch onderzoek van AT Osborne in samenwerking met de TU Delft. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van verscheidene interviews en case studies naar de praktijk.
 • Op de homepagina van projectbarometer.nl kunt u rechtsboven klikken op ‘account aanmaken’. Hier vult u uw naam, organisatie en emailadres in. Na het akkoord gaan met de algemene voorwaarden ontvangt u een activatiemail op het door u ingevulde emailadres. Met deze activatiemail kunt u uw account Lees meer
 • Controleer het door uw ingevulde email-adres. Als dit correct is controleer dan uw email-box 'ongewenst' of de spam-box. Mocht u daar ook geen activatiemail in hebben ontvangen mail dan naar support@projectbarometer.nl onder vermelding van de naam van uw project.
 • Klik hier om uw wachtwoord te wijzigen.
 • Nee. Alleen de beheerder, degene die de vragenlijst uitzendt, dient een account aan te maken. De projectleden ontvangen van het mailadres noreply@projectbarometer.nl een link naar de Barometer vragenlijst in hun mailbox waarmee zij anoniem de vragen kunnen beantwoorden. LET OP: het kan zijn Lees meer
 • Nee. De Project Barometer is een web-based app. Dit betekent dat de Barometer in een online omgeving wordt afgenomen. Je hoeft hiervoor niks te downloaden.
 • AT Osborne helpt zijn opdrachtgevers continu met het herstellen en verbeteren van projectmanagement. Deze ervaring hebben wij gebruikt voor Project Barometer om ook deze kennis weer te delen.
 • AT Osborne streeft naar het continue verbeteren van haar diensten, evenals het verbeteren van deze Project Barometer. Op dit moment is het nog niet mogelijk als gebruiker meer functionaliteiten toe te voegen. Wel is ATO bezig met het uitwerken van toevoegingen aan de barometer. Heeft u Lees meer
 • Ja, je kunt zelf vragen toevoegen/verwijderen. Voor het versturen van de enquête is het mogelijk standaardvragen uit de Barometer die je niet wilt meenemen uit te vinken. Deze vragen worden nu niet gesteld. Naast de standaard ingestelde vragen is er de mogelijkheid om drie open vragen toe te Lees meer
 • Op dit moment is het mogelijk tot wel 50 projectleden toe te voegen aan één enkele peiling. Wanneer u behoefte heeft aan het toevoegen van meer projectleden op regelmatige basis, neem dan contact op met ‘support@projectbarometer.nl’.
 • Door in te loggen op je account op projectbarometer.nl kun je voortgang van de Barometer bij houden. Hier is in te zien hoeveel van de projectleden de vragenlijst al hebben ingevuld en kan er een reminder gestuurd worden aan de overige deelnemers. Om de anonimiteit voor de projectleden te Lees meer
 • Projectleden ontvangen de uitnodiging voor de peiling in een persoonlijk verstrekte email. Het moment dat het projectlid overgaat tot het invullen van de peiling worden de reacties inhoudelijk niet gekoppeld aan de persoonlijk verstrekte link. Wel is het mogelijk om via het systeem de Lees meer
 • Het feit dat sommige indicatoren zorgelijk zijn in de peiling geeft geen reden tot paniek. De indicatoren geven de onderbuikgevoelens binnen uw project weer. Deze indicatoren kunnen als waarschuwingssignalen fungeren voor het out of control raken van uw project. Dit betekent dat de indicatoren Lees meer
 • De resultaten van de peiling zijn eenvoudig te interpreteren doordat deze volledig visueel weergegeven zijn. De resultaten van de meerkeuzevragen worden in 10 ‘early warning signs’ of thema’s weergegeven. Per thema wordt de score aangegeven. De resultaten op de 10 verschillende early warning Lees meer
 • De score op de verschillende thema’s worden berekend aan de hand van de reacties op stellingen die zich verhouden tot een betreffend thema. De respondenten reageren op deze stellingen op een 4 punten schaal, lopend van ‘erg goed’, ‘goed’, ‘slecht’ tot ‘erg slecht’. Aan de hand van deze Lees meer
 • Ja. Het is mogelijk om een trendanalyse te maken van de resultaten van de Project Barometer. Door het meerdere malen uitsturen van peilingen worden de resultaten van de verschillende peilingen naast elkaar weergegeven in het tabblad Trendanalyse. Door middel van deze trendanalyse is het Lees meer
 • Het gesprek over de uitkomsten van de Project Barometer is in feite belangrijker dan de meting zelf. Naar aanleiding van de uitkomsten ga je met elkaar op zoek naar de onderliggende oorzaken van slecht scorende aspecten. Voor duurzame effecten dienen interventies op die oorzaken te worden Lees meer
 • De Project Barometer biedt een aantal middelen om direct aan de slag te gaan met de resultaten van de peiling. De resultaatpagina geeft inzicht in de thema’s die (al dan niet) zorgelijk zijn binnen het project. Hierop baseert de Barometer een gespreksagenda waarin de meest belangrijke thema’s Lees meer
 • AT Osborne verstrekt geen informatie aan derden. Daarnaast zal AT Osborne zal uw contactgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens bewaard worden. Onze bewaartermijn van de informatie is standaard 5 jaar. De Project Barometer gebruikt alleen Lees meer
 • AT Osborne verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  • -Om de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  • -Om resultaten met u en uw project te delen.
  AT Osborne verstrekt uw gegevens niet aan derden.
 • AT Osborne neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van Lees meer